Wiadomość z Starachowic: Postęp prac przy budowie wiaduktu powoduje zmiany w ruchu drogowym

Przebieg prac budowlanych związanych z konstrukcją wiaduktu, znajdującego się na terenie Starachowic Zachodnich, osiąga kolejne etapy. Dla kierowców oznacza to konieczność zaakceptowania pewnych utrudnień. Planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic Radomskiej i Hutniczej, co ma nastąpić od 20 września, czyli od dnia środy.

Z planowanych zmian wynika, że zachodni fragment jezdni ulicy Hutniczej oraz część ulicy Radomskiej zostaną zamknięte dla ruchu. Ustalony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku ulicy Hutniczej – mówimy tu o fragmencie od skrzyżowania z ulicą Radomską aż do ronda Popiełuszki. Identyczne rozwiązanie zostanie zastosowane na odcinku ulicy Radomskiej – od miejsca skrzyżowania z ulicą Fabryczną do wspomnianego już ronda Popiełuszki.

Z powodu zamknięcia dostępu oraz wyjazdu z ronda Popiełuszki, dla osób podróżujących pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Skarżyskiem-Kamienną zostanie wprowadzona alternatywna, krótsza trasa. Poprowadzi ona ulicą Radomską do ronda imienia Lecha Kaczyńskiego.