Uroczyście ogłoszono wsparcie Dyckerhoff Polska przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice

27 czerwca, w czwartek, w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się w Starachowicach, odbyło się uroczyste przekazanie informacji o wsparciu finansowym firmy Dyckerhoff Polska. Firma ta, zlokalizowana w Cementowni Nowiny nieopodal Kielc, została dofinansowana kwotą 213 milionów złotych. Środki te przeznaczone są na realizację nowej inwestycji o charakterze proekologicznym.

Podczas uroczystego ogłoszenia, przekazano decyzję o wsparciu, która daje Cementowni prawo do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi te dotyczą zwolnienia z podatku dochodowego od zysków osiągniętych dzięki realizacji wspomnianej inwestycji. Agata Binkowska, która niedawno objęła stanowisko wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, oceniła tę decyzję jako niezwykle korzystną dla regionu i całego polskiego przemysłu.

Nie było to spotkanie zamknięte – obecni byli również Mirosław Majchrowicz, prezes i dyrektor Cementowni Nowiny, Natalia Pryimak, członek zarządu Cementowni Nowiny i dyrektor finansowy, a także Eligiusz Mich, nowo nominowany członek zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.