Starachowice: Niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych komitetach wyborczych

Począwszy od godziny siódmej rano, mieszkańcy Starachowic oddają swoje głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu porannych mszy świętych, na terenie miasta można było zauważyć niewielką liczbę osób udających się do komisji wyborczych.

W trakcie naszej wizyty w trzech różnych komisjach, największą aktywność obserwowaliśmy w Okręgowej Komisji Wyborczej numer 1. Ta konkretna komisja obsługuje osiedle domów jednorodzinnych Orłowo i tam właśnie stawili się najliczniejsi wyborcy. W tym czasie, przeważającą grupę stanowili seniorzy, choć można było również spotkać całe rodziny z dziećmi.

Zauważalnym brakiem była nieobecność mężów zaufania ze strony poszczególnych komitetów wyborczych. W żadnej z odwiedzonych przez nas komisji nie udało nam się spotkać żadnego przedstawiciela tej unikalnej funkcji wyborczej.