Odwiedziny młodzieży z Niepublicznego Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach w Centrum Weterana

4 czerwca otworzyliśmy nasze drzwi dla uczniów klas mundurowych, którzy przybyli z Niepublicznego Technikum im. Wojska Polskiego ze Starachowic. Program ich wizyty był prosto zaplanowany – zapoznanie się z działalnością prowadzoną przez nasze Centrum Weterana, które skupia się na wsparciu dla uczestników misji realizowanych poza granicami naszego kraju.

Chcąc uatrakcyjnić pobyt naszych młodych gości, umożliwiliśmy im zwiedzanie Sali Tradycji. To nie tylko możliwość obejrzenia ekspozycji, ale także szansa na poszerzenie wiedzy na temat historii misji i operacji wojskowych przeprowadzonych poza terytorium Polski. Wykład podkreślił, że polscy żołnierze aktywnie uczestniczą w takich działaniach od ponad siedemdziesięciu lat.

Na zakończenie wizyty, uczniowie mieli okazję złożyć kwiaty pod Pomnikiem na Skwerze Pamięci. To symboliczne gest oddania czci tym, których służba za granicą była ostatnim etapem ich życia. Pamięć o nich jest ciągłym przypomnieniem o sile i poświęceniu polskiego żołnierza.