Propozycje KWW Twój Samorząd Teraz na poprawę komunikacji miejskiej w Starachowicach

KWW Twój Samorząd Teraz przedstawia wnioski mające na celu udoskonalenie usług transportu publicznego dostępnych dla mieszkańców Starachowic. Piotr Capała, aspirujący do fotela prezydenckiego, podkreśla, że bezpłatny przewóz powinien być efektywnie zorganizowany tak, aby wspierać codzienną mobilność obywateli i jednocześnie zmniejszać natężenie ruchu drogowego.

Capała sugeruje, że powinniśmy dopracować układ tras autobusowych tak, aby były one dostosowane do potrzeb każdego mieszkańca i każdego rejonu miasta. Pragnie wprowadzenia konkurencji między przewoźnikami, co wymagałoby organizacji przetargów na usługodawcę. W tym scenariuszu ZEC wraz z ewentualnymi innymi konkurentami musieliby starać się o uzyskanie przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku. Dodatkowo proponuje bliską współpracę z sąsiadującymi samorządami, która umożliwiałaby redukcję wydatków na transport miejski. Zaprasza również do rozważenia wprowadzenia karty mieszkańca powiatu jako instrumentu do rozliczania kosztów przejazdów między gminami.

Paweł Lewkowicz, kandydat na radnego, podaje, że planowane wydatki na transport i łączność w Starachowicach na rok 2024 wynoszą 40 milionów złotych. Z tego 18,3 miliona złotych ma być przeznaczone na bezpłatny transport miejski, a 16,5 miliona złotych na drogi publiczne. Średnio koszt utrzymania systemu komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca miasta wynosi ponad 480 zł rocznie. Jednak mimo to obywatele nadal nie są zadowoleni z jakości usług, autobusy jeżdżą „stadami”, a najczęściej używane linie autobusowe – 0, 2, 3 i 8 – zamiast co kwadrans, kursują co pół godziny.

Podczas konferencji prasowej, przedstawiciele KWW Twój Samorząd Teraz zaznaczali również znaczenie uwzględnienia aspektów społecznych przy planowaniu ulepszeń systemu transportu miejskiego. Marta Szperlich-Kosmala, aspirująca do rady miasta, zwracała uwagę na problem osób wykluczonych komunikacyjnie, które mają utrudnione korzystanie z transportu publicznego. Podkreślała również konieczność takiego zaplanowania rozkładu jazdy, aby uniknąć korków w mieście i zapewnić mieszkańcom możliwość łatwego i szybkiego przesiadania się między autobusami.