Firma Budromost Starachowice przejmie projekt modernizacji drogi w gminie Mirzec

W najbliższym czasie gmina Mirzec otrzyma kolejną, estetycznie wykonaną oraz funkcjonalną arterię komunikacyjną, która z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa podróżnych.

Umowa na realizację tego zadania została zawarta z firmą Budromost Starachowice. Przewiduje ona remont dróg łączących Trębowiec Mały i Trębowiec Duży, a wartość wynegocjowanego kontraktu to 3.360.839 złotych. Planowana inwestycja na terenie gm. Mirzec przewiduje gruntowny remont odcinka o długości 1374 metrów.

Szeroki zakres prac obejmuje częściową wymianę podłoża, ułożenie świeżej nawierzchni bitumicznej oraz odbudowanie poboczy za pomocą kruszywa. Ponadto przeprowadzona zostanie wymiana uszkodzonych przepustów z rur betonowych. Zadaniem projektantów będzie także wykonanie nowej, czytelnej sygnalizacji drogowej, włączając w to elementy aktywnego oznakowania przejść dla pieszych.

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w ciągu ośmiu miesięcy od momentu podpisania umowy, co oznacza, że prace powinny zakończyć się najpóźniej 21 listopada 2024 roku. Przypominamy, że remont 1374-metrowego odcinka drogi to zaledwie pierwszy etap znacznie szerszego projektu, noszącego nazwę „Remont drogi gminnej Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona – Trębowiec Mały – Trębowiec Duży”.