REMONDIS zwycięzcą przetargu na odbiór odpadów komunalnych w Starachowice, ale zawirowania ciągle trwają

Urząd Miejski w Starachowicach stał się areną rywalizacji pięciu firm, które starały się o kontrakt na usługę odbierania odpadów komunalnych począwszy od 2024 roku. Konkurs zakończył się sukcesem firmy REMONDIS – to ona przez ostatnie lata dbała o recykling i utrzymanie czystości w mieście. Dodatkowo, dla obywateli powodem do zadowolenia była informacja, że ceny za usługi utrzymania porządku miały pozostać na niezmienionym poziomie.

Jednakże 24 października 2023 roku Urząd Miejski otrzymał dokumenty, które zawierały informacje o skierowanym do Krajowej Izby Odwoławczej odwołaniu. Wnioskodawcą było konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych FART-BIS Sp. z o.o., także z Kielc. Firmy te uczestniczyły w przetargu dotyczącym „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice”, a ich zarzut dotyczył domniemanego zaniżania oferowanych stawek przez zwycięzcę przetargu.

Leszek Kowalski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Starachowicach, potwierdził to wydarzenie i poinformował, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą nie zostanie zawarte żadne porozumienie. Jednocześnie dodał, że lokalny samorząd nie zgadza się z postawionymi zarzutami i nie zamierza zmieniać planowanego cennika za usługę odbioru odpadów komunalnych.

Początek 2024 roku przyniósł nowe pytania. Jeden z mieszkańców Starachowic zdecydował się skontaktować z Gazetą, wyrażając swoje zaniepokojenie brakiem informacji dotyczących nowego harmonogramu wywozu odpadów. W odpowiedzi na jej zapytanie, firma Remondis odpowiedziała jej, że „my na razie nic nie wiemy i czekamy na umową ze Starachowicami”. Tymczasem część mieszkańców miasta otrzymała już harmonogramy na styczeń 2024 r., ale bez jakiejkolwiek informacji na temat kolejnych miesięcy.