Planowany remont drogi Tychów Stary-Starachowice budzi kontrowersje

Planowany na kilka miesięcy remont drogi łączącej Starachowice z Tychowem Starym budzi liczne wątpliwości. Zamknięcie tej trasy mogłoby spowodować poważne utrudnienia dla kierowców, którzy musieliby korzystać z objazdu przez Wąchock. W związku z tym, plany te spotkały się z wyraźnym niezadowoleniem lokalnych władz.

Właśnie w kontekście tych prac napotykamy na spore kontrowersje. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wybierając we wrześniu 2023 roku firmę do przeprowadzenia remontu za kwotę blisko 50 milionów złotych, zaproponował całkowite zamknięcie odcinka od Tychowa Starego do Starachowic. Ta decyzja wywołała stanowczy sprzeciw ze strony wójta gminy Mirzec, Mirosława Seweryna.

Krytycznie odnosząc się do propozycji całkowitego zamknięcia drogi 744 prowadzącej od Tychowa Starego do Starachowic, Mirosław Seweryn podzielił swoje obawy z opinią publiczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wójt wyraził jednoznaczny sprzeciw wobec planów Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Dnia 18 stycznia, Mirosław Seweryn zorganizował spotkanie z Jarosławem Trzebińskim, reprezentującym Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, oraz pracownikami Urzędu Gminy w Mircu – Ryszardem Nowakiem i Sławomirem Płanetą. Cel spotkania? Porozmawianie na temat organizacji ruchu w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej 744. Spotkanie odbyło się z udziałem Łukasza Kowalczyka, Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji.