Wójt gminy Mirzec i prezes Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach uhonorowani tytułem III stopnia za projekt edukacyjny

Wyjątkowe nagrody trafiły w ręce Mirosława Seweryna, wójta gminy Mirzec, oraz Michała Zatorskiego, który pełni funkcję prezesa Akademii Przedsiębiorczości z siedzibą w Starachowicach. Wyróżniono ich za zasługi w realizacji innowacyjnego projektu pt. „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”. Dzięki tej inicjatywie edukacyjnej możliwość podnoszenia kompetencji zdobyło aż 602 uczniów, a także 81 pedagogów pracujących na terenie tej gminy.

Nagrody za cenne i twórcze działania społeczne zainicjowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, obejmującego lata 2014-2020, przyznano podczas uroczystej gali. Wydarzenie miało miejsce w prestiżowych wnętrzach Filharmonii Świętokrzyskiej, zlokalizowanej w Kielcach.

Projekt „Tak dla TIK” (gdzie TIK to skrót od technologii informacyjno-komunikacyjnych), który został wprowadzony do życia w gminie Mirzec przy współudziale Akademii Przedsiębiorczości z Starachowic, otrzymał specjalne uznanie. W kategorii „Świętokrzyski Lider Zmian” z tytułem „edukacja szkolna – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów” został on uhonorowany prestiżowym tytułem III stopnia. Statuetki i dyplomy laureatom wręczyli Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Reneta Janik, pełniąca rolę wicemarszałka.