Radni gminy Starachowice przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok: kluczowe inwestycje i analiza

Na sesji Rady Gminy Starachowice, która miała miejsce w piątek, 15 grudnia, radni podjęli decyzję o zatwierdzeniu uchwały budżetowej na rok 2024. Uchwała ta zdobyła poparcie 15 radnych, natomiast dwoje wstrzymało się od głosu. Pytanie brzmi: jakie są planowane priorytetowe inwestycje na nadchodzący rok?

Według prezydenta Starachowic, Marka Materka, budżet gminy na 2024 rok jest równoważony i skoncentrowany na rozwoju. Prezydent Materk akcentuje, że zapisane w nim zadania wpływają na różne sfery życia mieszkańców Starachowic. Wszystkie działania mają na celu przyspieszenie tempa rozwoju miasta i tworzenie atrakcyjnego dla inwestorów środowiska. Dodatkowo, podkreśla on, że mimo wielu wyzwań i trudności, Starachowice nadal są idealnym miejsce do życia. Jego zdaniem, zaplanowane na 2024 rok wydatki inwestycyjne są imponująco duże.

Plan budżetu na 2024 rok został opracowany na podstawie analiz historycznych oraz wynikających z decyzji Ministra Finansów założeń dotyczących przyznanych gminie Starachowice kwot subwencji ogólnej, planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Szczególną rolę odegrała również informacja od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji z budżetu państwa przyznanych gminie Starachowice, a także dane o wskaźnikach i założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa.

Tworzenie projektu budżetu na rok 2024 znacząco wpłynęły także dane historyczne dotyczące tendencji w ściągalności podatków i opłat lokalnych, harmonogram spłat rat pożyczek i kredytów oraz prognozy dotyczące wielkości obsługi długu – jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały.