Dzisiejsze uroczystości ku czci świętej Barbary, patronki Starachowic

W niedzielę, 3 grudnia, miasto Starachowice ma zaszczyt gościć serię uroczystości poświęconych jego patronce, świętej Barbarze. Jak zapowiedział prezydent miasta, Marek Materek, wydarzenia te rozpoczną się punktualnie o godzinie 11:00 przy lokalnej figurze świętej, która znajduje się w pobliżu wejścia do parku miejskiego.

Tradycja gromadzenia się mieszkańców miasta przy figurze świętej Barbary trwa nieprzerwanie co roku. W przeszłości, przez wiele lat, górnicy z Starachowic na swojej drodze do pracy regularnie odwiedzali to miejsce i składali modły. Po spotkaniu przy figurze zaplanowany jest przemarsz do kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

Częścią uroczystości będzie również prelekcja na temat starachowickich tradycji górniczych, którą wygłosi prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Adam Brzezieński. Na swoją prezentację zaproszą także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9. O godzinie 12:00, zgodnie z tradycją, odbędzie się msza święta.