Plan utworzenia pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach

Dla mieszkańców Starachowic nadchodzi czas zmian w kwestii opieki nad najmłodszymi. W mieście planowane jest otworzenie pierwszego publicznego żłobka, co jest odpowiedzią na dotychczasową sytuację, gdzie funkcjonowały jedynie prywatne instytucje tego typu. W takich placówkach gmina wsparła każdego z podopiecznych sumą 500 zł miesięcznie.

Planowany żłobek miejski ma znaleźć swoje miejsce na terenie Przedszkola nr 13, położonego przy ulicy Leśnej. Prezydent miasta, Marek Materek, wyjaśnia, że decyzja ta wynika z obserwowanego spadku liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, co stwarza wolne przestrzenie, idealnie nadające się na potrzeby żłobka.

Prezydent Materek zapewnia, że proces adaptacji pomieszczeń dla potrzeb nowo powstającej instytucji zostanie przeprowadzony. Dodatkowo, władze miasta planują starania o uzyskanie funduszy z rządowego programu „Maluch Plus”, które będą przeznaczone na wyposażenie i utrzymanie placówki. Kosztami jakie poniosą rodzice będą opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie.

Obecnie, na mapie Starachowic widnieje siedem prywatnych żłobków oraz jeden klub dziecięcy. Te instytucje zapewniają opiekę dla łącznie 269 dzieci. W planowanym miejskim żłobku przewidywane jest stworzenie do 30 miejsc przeznaczonych dla opieki nad dziećmi do 3 roku życia.