Dzień Edukacji Narodowej: Uroczysta gala w Starachowicach

W ostatnią środę, 18 października, prawie setka pracowników sektora oświatowego z różnych instytucji edukacyjnych z Starachowic i okolicznych powiatów, została doceniona za swoją ciężką pracę. Odbyło się to podczas uroczystości organizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który obchodzony jest 14 października. Wśród wręczonych nagród były odznaczenia państwowe, branżowe oraz samorządowe.

Uroczystość miała miejsce w urzędzie miejskim, a wśród obecnych gości byli Rafał Nowak – wicewojewoda świętokrzyski, Kazimierz Mądzik – kurator oświaty w regionie świętokrzyskim. Zastępcy prezydenta Starachowic Elżbieta Gralec i Marcin Gołębiowski, starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk oraz wicestarosta Dariusz Dąbrowski reprezentowali lokalne władze.

Po przemówieniach okolicznościowych rozpoczęła się ceremonia wręczenia nagród zasłużonym pracownikom sektora oświatowego. W tym roku doceniono aż 94 osoby. Najbardziej prestiżową nagrodę – Srebrny Krzyż Zasługi, nadaną decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra edukacji i kultury – otrzymała dr Lidia Mergalska, pedagog z Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach.

Prezydent RP, na podstawie wniosku szefa resortu edukacji, przyznał również 8 Medali za Długoletnią Służbę. Złote Medale otrzymały Dorota Próchnicka (SP nr 11) i Ewa Wojciechowska (Zespół Szkół Zawodowych nr 3). Nauczyciele: Waldemar Rak (ZSZ nr 2) i Barbara Wrzosowska (SP nr 1), Sylwester Kiełek, dyrektor Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach, oraz Justyna Kuśnierek, pracownica administracji w II Liceum Ogólnokształcącym zostali odznaczeni Srebrnymi Medalami. Brązowe medale trafiły do Marzeny Kalisz, nauczycielki w SP nr 1 oraz do Doroty Lenart, dyrektor ZSZ nr 3.