Miasto Starachowice pożyczyło pieniądze na rozwój

Rozwój ma ogromne znaczenie i nie ulega wątpliwości, że w Starachowicach jest to jak najbardziej jasne. Najlepszym tego dowodem to, co wydarzyło się w ostatnią środę (22 czerwca).

Co wiadomo?

Gdyby kogoś interesowały detale, warto wiedzieć, że mowa o preferencyjnej pożyczce z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wiadomo także, że chodzi o 37 milionów złotych.

Warte odnotowania jest też to, że wypłata będzie mieć miejsce w transzach i do ostatniej transzy dojdzie w 2024 roku. W tym roku możemy mówić o transzy w wysokości 26 milionów złotych, w przyszłym roku transza wyniesie 10 milionów złotych, natomiast w 2024 roku wypłacony zostanie milion. Nie można też zapomnieć o tym, że każdą pożyczkę trzeba spłacić. Na temat spłaty można powiedzieć tyle, że zwrot odbędzie się w latach 2025-40.

Kredyt dla Gminy Starachowice zaplanowano w tegorocznym budżecie, jak i wieloletniej prognozie finansowej. Warto także pamiętać, że miasto w ubiegłym roku nie wykorzystało zaplanowanego kredytu (chodzi o 18,5 mln zł).