Kto będzie kierować Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Starachowicach?

Jak wiadomo, Sławomir Nojek zrezygnował z funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ostatnim czasie jest to funkcja, w przypadku której często dochodzi do zmiany. Zresztą wystarczy powiedzieć, że Sławomir Nojek był dyrektorem niewiele ponad rok (w czerwcu 2019 roku rezygnację złożył Krystian Sadza).

Ogłoszono konkurs

Rezygnacja Sławomira Nojka spowodowała, że podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu. Czas na składanie ofert upłynął 7 września. Nawiązując do szczegółów, składane oferty dotyczyły choćby koncepcji na wykorzystanie MOSIR-u.

O kandydatach nic nie wiadomo, ale już niedługo wszystko powinno okazać się jasne. Poza tym najważniejsze jest coś innego – oczywiście chodzi o wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Nie ma też co ukrywać, że na temat infrastruktury sportowej można sporo powiedzieć.

W składzie komisji rekrutacyjnej znaleźli się Marek Materek (prezydent), Aneta Nasternak (zastępca prezydenta) i Katarzyna Walendziak (kierownik Referatu Administracji i Kadr). Komisji przewodniczy Marek Materek.