Powiat starachowicki pozyskał kolejne pieniądze dla domów opieki społecznej

Powiat starachowicki pozyskał ponad 1,2 mln zł. Pieniądze te trafią do domów pomocy społecznej (w Starachowicach i Kałkowie-Godowie). Jak się można domyślić, wykorzystywanie środków nie może odbywać się zgodnie z uznaniem.

Wykorzystanie środków

Przede wszystkim należy podkreślić, że środki mają pomóc w walce z pandemią. Odnosząc się do szczegółów, chodzi o zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej i usług.

Zresztą pojawiła się też informacja dotycząca planowanych zakupów. Pieniądze zostaną przeznaczone na następujące cele:

  • zakupienie i przeprowadzenie testów na COVID-19;
  • kupno środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia;
  • kupno usług, dzięki którym pracownicy domów będą mieć miejsce na wytchnienie;
  • zakup usług pozwalających na izolację poza szpitalem;
  • kupno usług, dzięki którym można zmienić organizację pracy;
  • dodatkowe wynagrodzenia dla osób odpowiadających za opiekę i wsparcie.

Wydaje się, że rozdysponowanie środków to temat, w przypadku którego nie powinno być miejsca na żadne niejasności. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy pozyskane środki pozwolą na zaspokojenie wszystkich potrzeb?