Poszukiwany nowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gmina Starachowice ogłosiła konkurs na nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kandydaci mają czas na zgłoszenie się do 7 września. Ważne, aby byli oni w stanie wykazać się kreatywnym myśleniem, które pomoże im zagospodarować miejską infrastrukturę sportową.

Zanim zdecydujesz się aplikować, sprawdź, czy spełniasz ustalone wymagania. Koniecznym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa Polskiego i ukończenie studiów wyższych, najlepiej ekonomii, zarządzania lub administracji. Należy mieć również pełną zdolność do czynności prawnych i przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. Wymagana jest także umiejętność obsługi używanego w biurach oprogramowania komputerowego. Kandydat musi wyróżniać się znajomością wybranych przepisów prawa oraz uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009 r. – Strategia rozwoju sportu w Starachowicach w latach 2009-2015 i na lata następne. Bardzo ważne jest także przygotowanie koncepcji funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którą razem z innymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą.

Na korzyść osób zainteresowanych stanowiskiem wpłynie także ich doświadczenie w kierowaniu zespołem i w pracy w jednostkach samorządowych. Równie cenna będzie także komunikatywność, wysoka kultura osobista i odporność na stres. Do obowiązków nowego dyrektora zaliczać się będzie zarządzanie obiektami sportowymi w Starachowicach, reprezentowanie MOSiR, zarządzanie pracownikami, kierowanie działalnością placówki zgodne z planem finansowym oraz współpraca z innymi organizacjami. Więcej szczegółowych informacji należy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.