Pierwsze dwa tygodnie działalności nowego Zarządu Powiatu Starachowickiego

Minęło prawie dwa tygodnie od momentu, gdy nowy Zarząd Powiatu rozpoczął swoje obowiązki w Starachowicach. Ten czas upłynął na intensywnych spotkaniach z kierownictwem i pracownikami zarówno starostwa, jak i innych jednostek organizacyjnych powiatu. Było to także okres intensywnego zapoznawania się z nowymi obowiązkami.

Na zdjęciu przedstawiającym Zarząd Powiatu Starachowickiego widzimy (od lewej): nieetatową członkinię Zarządu Joannę Żyśko, nieetatową członkinię Zarządu Aleksandrę Piechotę, starostę Piotra Babickiego, wicestarostę Małgorzatę Galas-Bąbę, i etatowego członka Zarządu Jarosława Samelę.

7 maja br., w trakcie I sesji Rady Powiatu VII kadencji, samorządowcy dokonali wyboru nowego Zarządu Powiatu w Starachowicach. Na czele Zarządu, jako starosta, ponownie stanął Piotr Babicki. Wicestarostą została Małgorzata Galas-Bąba, zaś pozostałymi członkami Zarządu Powiatu zostali Jarosław Samela oraz Joanna Żyśko i Aleksandra Piechota, które pełnią swoje funkcje nieetatowo. Zarząd, korzystając z przysługujących mu uprawnień, podzielił między siebie odpowiedzialność za różne zadania.

Starosta Piotr Babicki, posiadający doświadczenie w pracy w samorządzie i biznesie, będzie teraz odpowiedzialny za nadzorowanie służby zdrowia i polityki społecznej. W jego gestii będą także sprawy związane z geodezją i kartografią, zarządzaniem kryzysowym, a także działami zajmującymi się IT i szeroko pojętą informacją – od prasowej po tajną.

Wicestarosta Małgorzata Galas-Bąba, która przez lata pracowała jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, a ostatnio jako kierownik miejskiego Referatu Realizacji Inwestycji, w Zarządzie Powiatu będzie odpowiedzialna za sprawy związane z nieruchomościami, budownictwem, inwestycjami oraz komunikacją i drogami.