Podsumowanie projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" w Pałacyku Starachowice

Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, zorganizowane w starachowickim Pałacyku, będącym efektem przekierowania Funduszy Norweskich na terytorium Polski.

Zaangażowani byli nie tylko reprezentanci miasta Starachowice, ale i delegacja z norweskiego miasta Bergen, a także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentanci Związku Miast Polskich oraz partnerzy biorący udział w projekcie.

Program spotkania składał się m.in. z prelekcji i debaty, której zadaniem było przedstawienie rezultatów realizacji projektu finansowanego przez Norwegię na terenie Starachowic. Ogromne dofinansowanie umożliwiło przeprowadzenie istotnych inwestycji jak również mniejszych inicjatyw wspomagających rozwój lokalny.

Marcin Gołębiowski, zastępca prezydenta Starachowic, podkreślał: „Naszym priorytetem było działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju naszych lokalnych społeczności. Realizowaliśmy to poprzez długotrwałe efekty inwestycyjne, jak i działania miękkie w ramach projektu”.

Starachowice okazały się jednym z 29 miast zwycięzców, które otrzymały ponad 19 mln zł na realizację tego ważnego projektu.

Wśród kluczowych i najważniejszych działań przeprowadzonych w ramach projektu znalazły się konstrukcja i wyposażenie nowego skrzydła Pałacyku oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Wszystko to miało na celu stworzenie Centrum Kreatywności „Pałacyk”,