Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach ma zostać wyremontowana na potrzeby edukacji dzieci z autyzmem

W Starachowicach, miejscowych władzom przyszło do głowy, że Szkoła Podstawowa nr 2 będzie poddawana remontowi. Kiedyś, był pomysł na zamknięcie tej placówki lub jej przekazanie w ręce stowarzyszenia, co spotkało się z silną reakcją społeczności szkolnej, w tym rodziców i nauczycieli. Obecnie, zmieniając swoje zakres działania, szkoła zwraca swoją uwagę ku dzieciom dotkniętym autyzmem.

Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek, potwierdza, że to innowacyjne podejście okazało się trafione i dlatego placówka będzie dostosowywana do potrzeb tak specyficznej formy edukacji.

Podczas procesu implementacji nowego projektu okazało się, że budynek szkolny ma niewystarczającą ilość miejsca. Prezydent miasta zapowiedział więc dobudowanie sali gimnastycznej oraz przebudowę niektórych pomieszczeń tak, aby mogły one służyć dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ważne jest podkreślenie, że Szkoła Podstawowa nr 2 jest jedyną placówką w Starachowicach, której działania skierowane są na pracę z dziećmi z autyzmem.