Piotr Capała konkurującym kandydatem komitetu TST na prezydenturę Starachowic z pełnymi listami do rad miasta i powiatu

Komitet o nazwie TST – Twój Samorząd Teraz, zgłasza Piotra Capałę jako swojego kandydata na stanowisko prezydenta miasta Starachowice. Komitet ten dodatkowo podaje do wiadomości publicznej, że wystawi kompleksowe listy zawierające kandydatów do rady miasta oraz rady powiatu.

Wśród priorytetów, które Piotr Capała zobowiązuje się podjąć, wyróżnia przede wszystkim konieczność zapobiegania budowie instalacji odzysku energii, znanej inaczej, jak spalarnia odpadów. Dodatkowo zamierza umożliwić większe zaangażowanie mieszkańców miasta w proces podejmowania decyzji dotyczących lokalnej społeczności oraz dąży do zmniejszenia kosztów zarządzania gminą.

„Naszym głównym celem jest odnowienie samorządu poprzez wprowadzenie nowych osób i przywrócenie decyzyjności rady miejskiej oraz prezydenta na rzecz mieszkańców. Nasz komitet jest zrzeszeniem różnych partii i stowarzyszeń. Przez okres dwóch lat pracowaliśmy nad programem i potrafimy efektywnie działać na rzecz mieszkańców” – wyjaśnia Capała.

Wśród planów Piotra Capały jest stworzenie rad osiedlowych, zredukowanie wydatków gminy w taki sposób, aby nie zakłócało to normalnego funkcjonowania miasta oraz stworzenie programu zarówno dla przedsiębiorców jak i młodych ludzi, którzy po zdobyciu edukacji chcieliby powrócić do Starachowic.