Ostatnia sesja Rady Miejskiej Starachowic w tym roku zaplanowana na 15 grudnia

Decydujące, tegoroczne spotkanie Rady Miejskiej w Starachowicach zostało zaplanowane na 15 grudnia. Najważniejszym zagadnieniem, które jest do omówienia podczas tej sesji, będzie projekt budżetu dla Gminy Starachowice na przyszły rok, czyli 2024.

Przewidziane na piątek spotkanie odbędzie się w specjalnie do tego przeznaczonej sali „Olimpia”, która znajduje się w gmachu Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Planowany czas rozpoczęcia sesji to godzina 9:00 rano.