Starostwo Powiatowe w Starachowicach staje się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Starachowicach zainstalowało nowoczesne urządzenia i wprowadziło innowacyjne rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom o wysokim poziomie niepełnosprawności. Wśród nich znajdują się m.in. plany tyflograficzne, pętle indukcyjne oraz specjalistyczna aplikacja internetowa, zawierająca opcję modyfikacji treści dla osób z problemami intelektualnymi lub wzrokowymi.

O tych zmianach poinformowano podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w siedzibie Starostwa. Starosta Piotr Ambroszczyk z dumą ogłosił, że obecnie budynek starostwa jest jednym z najbardziej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie całego powiatu. Szczegółowy kontekst dotyczący tych inicjatyw przedstawili Szczepan Kozera i Krzysztof Lipa, przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za realizację projektu. W spotkaniu uczestniczyli również Dariusz Dąbrowski – wicestarosta starachowicki oraz Izabela Wałęga – prezes Koła Niewidomych i Niewidzących w Starachowicach.

Na realizację powyższych działań, służących poprawie dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych, Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.