Będą zwolnienia w MAN Bus Starachowice

Część związków zawodowych doszło porozumienia

Już od dłuższego czasu w lokalnych mediach było głośno o tym, że w Starachowicach dojdzie do masowych zwolnień pracowników firmy MAN Bus Spółka z.o.o. Przyczyną takiego stanu rzeczy miały być kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. W tej sprawie związki zawodowe funkcjonujące w strukturach firmy prowadziły negocjacje z zarządem spółki. Ostatecznie dwa z trzech związków zawodowych podpisało porozumienie z zarządem, w wyniku czego dojdzie do zwolnień z MAN Bus.

„Solidarność” odmówiła podpisania porozumienia

Związkiem zawodowym, który odmówił uznania porozumienia z zarządem była „Solidarność”. Powodem miał być brak uwzględnienia postulatów związkowców w porozumieniu. Działacze „Solidarności” są oburzeni postawą przedstawicieli Związku Metalowcy oraz Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, którzy porozumienie podpisali. W efekcie MAN Bus może wyegzekwować to, co zostało zapisane w dokumencie, a mianowicie zwolnienie łącznie 860 pracowników. Część z nich traci etaty już teraz.