Gmina Starachowice została doceniona

Gmina Starachowice otrzymała Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. To bez wątpienia spory sukces i co równie istotne, możemy mówić o tym, że doceniono Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka„.

Co możemy powiedzieć?

Zatrzymajmy się przy szczegółach – można przypuszczać, że wiele osób zadaje sobie pytanie, co to oznacza? Na pewno jest to coś, co trudno przedstawić w skrócie – chodzi o odpowiednie prowadzenie polityki solidarnej i społecznej.

Przez właściwe prowadzenie należy rozumieć jak najlepsze służenie lokalnej społeczności. Warto też dodać, że Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka” angażuje do pracy osoby wykluczone społecznie. Nożna podejrzewać, że takie osoby często pozostają same sobie. Dobrze również cofnąć się do 2017 roku – wtedy pojawiła się „Starachowiczanka” i co też ważne, na początku było pięć osób (teraz osób jest kilkadziesiąt). Nie można też zapomnieć o realizowanych zadaniach – możemy rozmawiać o pracy w zakresie gospodarki komunalnej.

Warto też pamiętać, że świetny sprzęt jest ważny, ale mowa o miejscu, w którym przede wszystkim liczy się praca człowieka.