Lokalna polityka

Kiedy chodzi o politykę, można odnieść wrażenie, że nie ma miejsca na nudę. Szczególnie tyczy się to działań mających znaczenie krajowe, ale teraz skoncentrujemy się wyłącznie na Starachowicach.

Sprawy gospodarcze

Pewnie wiele osób zastanawia się nad tym, co się dzieje – nie wszyscy interesują się polityką, choć być może powinno być inaczej. Krótko mówiąc, wydaje się, że o niektórych sprawach trzeba wiedzieć.

Ewa Skiba nie jest już Zastępcą Prezydenta Miasta do spraw gospodarczych. Skiba nadzorowała referaty (należy przez to rozumieć choćby zajmowanie się czystością czy prowadzenie miejskich inwestycji). Wypada również dodać, że w listopadzie ubiegłego roku pracę straciła Aneta Nasternak, czyli II Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Społecznych.

Wracając do tematu, możemy mówić o zastępstwie ze strony Elżbiety Gralec. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to zastępstwo tymczasowe. Tymczasowe, ponieważ w marcu czeka nas konkurs.

Wiadomo też, że odwołanie Ewy Skiby ma przełożyć się na lepsze funkcjonowanie referatów.