Unieważnienie umowy kredytowej w euro

Na jakiej podstawie sądy stwierdzają nieważność kredytów frankowych?

Wszyscy, którzy interesują się sprawą kredytobiorców we frankach zauważyli zapewne, że polskie sądy orzekają unieważnienie umów kredytów frankowych. Oczywiście każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, w związku z czym zdarzają się również wyroki nakazujące odfrankowienie umowy lub odrzucające roszczenia kredytobiorcy. Statystycznie jednak najwięcej zapada decyzji o unieważnieniu kredytu we frankach. Na jakiej podstawie? Przede wszystkim z uwagi na fakt, że umowy zawierają niedozwolone mechanizmy indeksacji/denominacji, zgodnie z którymi banki ustalają kurs kupna/sprzedaży na podstawie własnych tabel kursowych. Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmują stanowisko, że postanowienia umowne powinny być zrozumiałe dla kredytobiorcy. Oznacza to nie tylko, że umowa powinna być sporządzona w języku polskim, ale również, że nie powinna odsyłać do własnych tabel kursowych. Czy jest to również szansa dla osób posiadających kredyty w euro?

Czy można unieważnić kredyt w euro?

Warto mieć świadomość, że opisana wyżej zależność nie odnosi się wyłącznie do kredytów we frankach, ale obowiązuje w przypadku wszystkich zobowiązań w walucie obcej. W związku z tym o unieważnienie umowy mogą starać się również osoby, które posiadają kredyt np. w euro. Oczywiście szansa na pozytywne rozwiązanie sprawy uwarunkowana jest występowanie w umowie niedozwolonych klauzul, jednak warto wiedzieć, że większość kredytów walutowych była udzielana na tych samych zasadach. W związku z tym szanse na powodzenie są obecnie bardzo duże.

Oczywiście banki udzieliły znacznie mniej kredytów w euro niż we frankach, jednak stosując niedozwolone klauzule również w tym przypadku powinny ponieść konsekwencje na drodze sądowej. O tym, że coraz więcej klientów zamierza w ten właśnie sposób dochodzić swoich praw świadczy popularność wyszukiwania w Internecie hasła: kredyt w euro – unieważnienie.