Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego mamy konkurs, którego celem jest znalezienie osoby godnej pełnienia funkcji dyrektora. Termin na składanie ofert upływa 10 stycznia 2022 roku.

Autorska koncepcja

Pewnie od razu pojawiło się pytanie, co należy zrobić, aby mieć szansę na otrzymanie wspomnianego stanowiska? Co by nie mówić, zarządzanie biblioteką nie jest łatwym zadaniem – wystarczy wziąć pod uwagę choćby to, co dzieje się w Chełmnie.

Przechodząc już do tematu, trzeba przygotować autorską koncepcję programowo-organizacyjną. Szczegóły takiej koncepcji to temat na długą opowieść – należy uwzględnić m.in. misję, cele strategiczne, optymalizację (pracy i zatrudnienia) czy ramowy program działalności instytucji na 5 lat.

Do tego trzeba pamiętać, że kandydat musi mieć wykształcenie wyższe II st. – magisterskie. Co więcej, dobrze by było mówić o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo czy bibliotekoznawstwo (w grę wchodzą jeszcze propozycje pokrewne). Wśród warunków znajdziemy też niekaralność czy minimum 5 lat doświadczenia zawodowego.

Jeżeli coś jest niejasne, nie pozostaje nic innego jak dokładne zapoznanie się ze stroną starachowickiego Urzędu Miejskiego.