W Starachowicach powstanie najnowocześniejsza w kraju Instalacja Odzysku Energii

W mieście powstanie nowa ekologiczna instalacja termiczna przetwarzania paliwa uzyskanego z posegregowanych odpadów komunalnych. To jedna z pierwszych tego typu instalacji proekologicznych, która powstanie w Polsce. Inwestycja jest przede wszystkim w pełni bezpieczna dla środowiska i wysoce energooszczędna.

Instalacja zgodna z zaleceniami Unii Europejskiej

Wydaje się, że Instalacja Odzysku Energii (IOE) jest odpowiedzią na coraz bardziej palący problem segregowania i składowania odpadów w kraju. IOE wykorzysta odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia i nie powinno się ich składować. Z pewnością stanowi ona elektrociepłownię przyszłości, która jest w pełni bezpieczna dla środowiska i spełnia wszelkie normy ekologiczne.

IOE stanie w miejscu obecnie działającej ciepłowni

Na ekologiczne przedsięwzięcie wybrano miejsce przy obecnej ciepłowni zlokalizowanej przy ulicy Ostrowieckiej. W zakres prac związanych z inwestycją wejdą: budowa hali, w której będą przyjmowane odpady, budynek wraz paleniskiem, kocioł termalny i urządzenia pomocnicze. Dodatkowo przewidziane są prace modernizujące istniejących już budynków na terenie dawnej ciepłowni. Budynki posłużą do produkcji prądu elektrycznego uzyskiwanego z energii spalin.

Starachowice i region częściowo samowystarczalne energetycznie

Projekt Instalacji Odzysku Energii zaprojektowano, tak aby wykorzystał odpady komunalne i zapewniał całoroczne zapotrzebowanie na podgrzewanie ciepłej wody (c.c.w.) z sieci ciepłowniczej w mieście. Starachowice wraz ze swoim projektem stanowią idealny przykład dla innych regionów na modernizację lub budowę IOE i osiągnięcie częściowej samowystarczalności energetycznej w niedalekiej przyszłości. Instalacja pomoże przede wszystkim polskim miastom uporać się ze składowaniem i magazynowaniem odpadów komunalnych. Z pewnością korzystnego wpływu na ochronę środowiska i zdrowie ludzi nie trzeba nikomu udowadniać.

Korzyści dla miasta z budowy są ogromne

Starachowice uzyskają przede wszystkim ograniczenie kosztów produkcji energii elektrycznej. Oczywiście co za tym idzie miasto nie będzie narażone na wzrost cen ciepła. Mieszkańcy poniosą mniejsze koszty przy przyłączaniu do energii elektrycznej. Starachowice uzyskają dodatkowy przychód za sprawą odbioru odpadów i odsprzedaży własnej energii elektrycznej. W wyniku wybudowanej instalacji miasto zmniejszy emisję zanieczyszczeń z kotłów opalanych węglem i ograniczy koszty związane z emisją CO2.

Fundusze przeznaczone na inwestycję

Cały koszt realizacji projektu szacowany jest na 102 679 170,00 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana częściowo z uzyskanej preferencyjnej pożyczki, wkładu własnego miasta i dodatkowego kredytu. Miasto szacuje, że realizacja projektu zakończy się w ciągu 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.