Wracają planowane zabiegi

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz polecił Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizację świadczeń zdrowotnych. Dokładnie mówiąc, chodzi o zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii.

Więcej informacji

Nawiązując do szczegółów, na pewno warto podkreślić 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W tym musi znaleźć się łóżko intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością przeprowadzenia wentylacji mechanicznej i tlenoterapii. Informacje dotyczą okresu od 15 września. Jak się można domyślić, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach nie jest już szpitalem zakaźnym jednoimiennym.

Warto również mieć na uwadze utrzymanie zakazu odwiedzin. Zresztą jest to coś, co nie powinno zaskakiwać, wszak epidemia koronawirusa się nie zakończyła. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa to nasz wspólny obowiązek (choć niektórzy mogą mieć na ten temat inne zdanie).

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja możliwie jak najszybciej się unormuje. Niemniej jednak na ten moment trudno się tego spodziewać.