Debata Miejska w Starachowicach- co planują władze miasta?

Prace nad Programem Rozwoju Lokalnego w Starachowicach trwają. Kolejnym etapem tworzenia dokumentu była Debata Miejska, która odbyła się 20 sierpnia w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. To na niej zainteresowani mieszkańcy i władze miasta mogli podzielić się spostrzeżeniami na temat przyszłości Starachowic i celów, do jakich miasto powinno dążyć.

54 miasta zdecydowały się na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, wśród nich znalazły się Starachowice. Wybrane projekty zostaną dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Plan musi być gotowy do końca października, wtedy rozpocznie się też ocenianie przesłanych propozycji.

Debata prowadzona była przez samego Prezydenta Miasta Marka Materka, Zastępcę Prezydenta ds. Społecznych Anetę Nasternak oraz Pawła Wojdylaka, doradcę, eksperta Związku Miast Polskich. Nie zabrakło także specjalistów, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie, ale wzięli w nim zdalny udział. Podobną szansę mieli też internauci, ponieważ w mediach społecznościowych prowadzona była transmisja na żywo. Prezydent już na początku debaty stwierdził, że zdaje sobie sprawę z czyhających zagrożeń, takich jak starzenie się społeczeństwa, jednak przedstawione później plany dowodzą, że władze wciąż walczą o rozwój miasta. Paweł Wojdylak zwrócił uwagę na atuty, jakimi mogą pochwalić się Starachowice, np. Park Miejski, zaś Aneta Nasternak przedstawiła prognozy, które niestety nie napawają optymizmem.

To w kolejnej części spotkania był czas na dyskusję na temat tego, co zrobić, aby Starachowice zaczęły się wyróżniać. Mieszkańcy miasta proponowali rozwiązania, które miałyby uatrakcyjnić wizję miasta, np. budowa ścieżek rowerowych, mieszkań i miejsc, w których można rozpocząć działalność gospodarczą. Prezydent Miasta zapewnił, że wszystkie pomysły zostały zanotowane i z nadzieją stwierdził, że pozyskane z programu środki byłyby bardzo pomocne we wcielaniu propozycji w życie. Zaprosił także wszystkich do udziału w Sztafecie Konsultacyjnej.