Szpital w Starachowicach ma kłopoty!

Rezygnacja dyrektorki placówki

Jeszcze w zeszłym roku, tj. 27 grudnia odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Na tym spotkaniu zaprezentowany został budżet naszego szpitala na rok 2023. To sprawozdanie finansowe zakładało, że w nowym roku placówka lecznicza wygeneruje stratę na poziomie 25 milionów złotych. W wyniku tego dotychczasowa dyrektorka szpitala, Milena Witczak musiała złożyć rezygnację.

Strata była już w 10 mln złotych

Sytuacja finansowa szpitala bardzo niepokoi powiatowych radnych. Przez wiele lat starachowicka placówka była obiektem, na którym każdy szpital mógł się wzorować – nie miała ona bowiem żadnych kłopotów pieniężnych. Jednakże w 2022 roku coś się nagle stało i szpital wygenerował stratę na poziomie 10 mln złotych. Teraz okazuje się, że deficyt szpitala ma być dwukrotnie wyższy.

Radni chcą naprawić sytuację

W związku z tym już jutro, tj. 4 stycznia w środę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu Starachowickiego. Na tym spotkaniu samorządowcy przeanalizują dokładnie sytuację finansową PZOZ i będą składać w tej sprawie wnioski.